Direct afspraak maken?

023 - 561 95 95

Main menu

Spoedgevallendienst voor de tandarts

De spoedgevallendienst organiseert de bereikbaarheid / beschikbaarheid van tandartsen en hun waarnemers buiten de normale praktijkuren. Hierbij gaat het om tandheelkundige hulp in het weekend en tijdens de avond en nacht. Voor spoedgevallen binnen de normale praktijkuren neemt u altijd contact op met uw eigen tandarts.

Wanneer gaat het om een spoedgeval?

Als u last heeft van onhoudbare kiespijn, een uitgevallen of afgebroken tand of een nabloeding, kunt u zich wenden tot de spoedgevallendienst. Met name bij een uitgevallen tand is het van belang dat u zo spoedig mogelijk, maar het liefst binnen 60 minuten, geholpen wordt. De tandarts bepaalt of het een spoedgeval betreft.

NB Deze 60 minuten norm is alleen van toepassing als het om een uitgevallen tand gaat. Voor kiespijn en andere aandoeningen gelden andere tijdsnormen. 

Bereikbaarheid spoedgevallendienst

Een tandarts is wettelijk verplicht om een spoedgevallendienst te regelen. In veel regio’s regelen tandartsen dat gezamenlijk. Sommige tandartsen zorgen dat ze zelf bereikbaar zijn voor hun patiënten. Indien uw tandartspraktijk gesloten is, kunt u telefonisch contact opnemen met de praktijk. Via het antwoordapparaat ontvangt u dan de gegevens van de tandarts die op dat moment spoedgevallendienst heeft. Daarnaast vermelden veel tandartspraktijken het telefoonnummer op hun website.

Behandeling door een vervangende tandarts

De behandeling van een plaatsvervangende tandarts beperkt zich tot het strikt noodzakelijke. Voor eventuele vervolgbehandelingen en voorzieningen wordt u naar uw eigen tandarts verwezen.

Klacht over spoedgevallendienst

Als u een klacht heeft over de spoedgevallendienst, dient u zich te wenden tot uw eigen tandarts.

Bron: KNMT 

Tandartspraktijk in Hoofddorp

Over ons

Tandartspraktijk Hoofddorp is een moderne praktijk, gevestigd in de wijk Floriande in Hoofddorp. Met een enthousiast team van tandartsen en mondhygiënisten werken we dagelijks aan het gezond houden van uw gebit. Wij zijn gespecialiseerd in algemene tandheelkunde, implantologie, endontologie, prothetiek en parodontologie. Ook hebben we veel ervaring met kinderen en angstige patiënten. We werken intensief samen met onze andere tandartspraktijk in Nieuw-Vennep.